Про обслуговування електро, газо, водо лічильників та їх ремонт

Обслуговування електро, газо, водо лічильників та їх ремонт

 

Одним із найактуальніших питань сьогодення, стоїть порядок здійснення повірки вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці.

Так відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 04.06.2015р. № 374 в п.38,39,41 що відносяться до електро, газо та водо лічильників повірка проводиться в залежності від критерій відповідно до Наказу № 1747 від 13.10.2017р. Міністерства Економічного Розвитку і Торгівлі України.

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» із змінами внесеними згідно із Законом № 124-VIII від 15.01.2015, який регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності. Позачергова повірка засобів вимірювальної техніки – повірка засобів вимірювальної техніки, що проводиться у таких випадках:

  • За потреби заявника пересвідчитися у придатності засобів вимірювальної техніки до застосування;
  • У разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не передбачено – у разі втрати свідоцтва про повірку;
  • Під час введення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки, що пройшли первинну повірку, у випадках, передбачених технічними регламентами;

В розділі IV вище вказаного Закону України п.4 ст. 17 вказано наступне: Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 08.07.2015 року № 474.

Цей Порядок визначає процедуру подання засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб (далі – засоби вимірювальної техніки), на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

Подання засобу вимірювальної техніки на ремонт здійснюється на вимогу споживача або виконавця згідно з пунктами 7-17 цього Порядку, якщо інше не передбачено нормативною документацією.

Виконавець не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення за формою згідно з (додатком 1) рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

Споживач забезпечує у зазначений в повідомленні строк доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техніки.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техніки для проведення його періодичної повірки споживач не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

Демонтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з (додатком 2)

До початку демонтажу засобу вимірювальної техніки представник виконавця:

здійснює огляд засобу вимірювальної техніки щодо відсутності механічних пошкоджень та ознак самовільного втручання в його роботу;

перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з’єднань, наявність відбитків повірочного тавра.

На час проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки виконавець встановлює тимчасовий засіб вимірювальної техніки.

Після демонтажу засобу вимірювальної техніки виконавець забезпечує його транспортування для проведення періодичної повірки або ремонту.

Після проведення повірки, монтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з (додатком 3).

Опломбування засобу вимірювальної техніки здійснюється представником виконавця у день його монтажу, про що зазначається в акті про монтаж засобу вимірювальної техніки.

Зазначаємо що відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» ст.17 Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

У разі потребі роз’яснення відповідно до закону України про звернення громадян можна звернутись безпосередньо до:

 

Сектору Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Чернівецькій області: 58000 Чернівці, вул. Шептицького, 23 e-mail: energo.cv@newline.net.ua тел./факс (0 372) 52-81-81, або Відділ «Заставнівське бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з надання БВПД, за адресою м. Заставна вул .Д.Галицького 1 а або за номером телефона 3-11-87,а також за номером цілодобової телефонної лінії – 0 800 213 103.

 

Відділ «Заставнівське бюро правової допомоги» ЧМЦ БВПД

Василь Данищук

 

 

Додаток 1
до Порядку

 

Споживач _____________________________

(прізвище,

______________________________________

ім’я та по батькові)

______________________________________

(місце проживання)

______________________________________

______________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Засіб вимірювальної техніки ________________________________________________

(найменування засобу)

 

підлягає періодичній повірці, ремонту (необхідне підкреслити) на підставі Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

 

Просимо забезпечити ___ _________________ 20__ р. з _______ до _______ години допуск представника ___________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

до засобу вимірювальної техніки.

Телефон для довідок _______________.

 

_____________________________

(найменування посади
керівника суб’єкта господарювання)

_____________

(підпис)

_______________________

(прізвище та ініціали)

 

____ _____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

 

_________________________________  ____ ______________ 20___ р.
          (найменування населеного пункту)

 

АКТ
про демонтаж засобу вимірювальної техніки

 

Споживач ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

_____________________________________________________________________________

місце проживання)

та представник суб’єкта господарювання __________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання,

_____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника, його посада та номер посвідчення)

склали цей акт про демонтаж засобу вимірювальної техніки.

 

Найменування засобу вимірювальної техніки Місце демонтажу засобу вимірювальної техніки Показання засобу вимірювальної техніки Дата попередньої повірки, ремонту засобу вимірювальної техніки (необхідне підкреслити)

 

Паспорт засобу вимірювальної техніки додається/не додається (необхідне підкреслити).

Результати огляду засобу вимірювальної техніки:

механічні пошкодження та ознаки самовільного втручання в роботу засобу вимірювальної техніки _________________________________________________________;

наявність та цілісність пломб, стан різьбових з’єднань, наявність відбитків повірочного тавра ________________________________________________________________________.

Засіб вимірювальної техніки розпломбовано ____ __________ 20___ р., номер
пломби ___________________.

Дата монтажу засобу вимірювальної техніки після проведення періодичної повірки, ремонту (необхідне підкреслити) – ____ ___________ 20___ року.

Цей акт складено у двох примірниках, один зберігається у споживача, другий – у суб’єкта господарювання.

 

Споживач                                                             ______________________

(підпис)

Представник суб’єкта господарювання             ______________________

(підпис)

 

 

Додаток 3
до Порядку

 

_________________________________ ____ ______________ 20___ р.
        (найменування населеного пункту)

 

АКТ
про монтаж засобу вимірювальної техніки

 

Споживач ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

_____________________________________________________________________________

місце проживання)

та представник суб’єкта господарювання __________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання,

_____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника, його посада та номер посвідчення)

склали цей акт про монтаж засобу вимірювальної техніки.

 

Найменування засобу вимірювальної техніки Місце монтажу засобу вимірювальної техніки Показання
засобу вимірювальної техніки
Дата попередньої
повірки, ремонту
засобу вимірювальної техніки (необхідне підкреслити)

 

Паспорт засобу вимірювальної техніки додається/не додається (необхідне підкреслити).

Засіб вимірювальної техніки опломбовано _____ ________________ 20___ р., номер пломби ___________________.

Цей акт складено у двох примірниках, один зберігається у споживача, другий – у суб’єкта господарювання.

 

Споживач                                                            ______________________

(підпис)

Представник суб’єкта господарювання           ______________________

(підпис)