Захист прав людини. Всеукраїнський тиждень права.

Захист прав людини
Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням від 23 серпня 2017 року № 579-р.затвердив план заходів з проведення 8-13 грудня 2017 року Всеукраїнський тиждень права.
Відділ «Заставнівське бюро правової допомоги» також приєднується до заходів з проведення Всеукраїнського тижня права та дає роз’яснення щодо захисту прав споживача.
Права людини – це великий винахід людства і одна з головних цінностей суспільств Західного світу. Ідея прав людини проходить довгий шлях. Вона черпає своє натхнення з античної філософії права і політики, християнства і філософії Нового часу.
Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини. З 1991 р. Україна, ставши незалежною державою, зробила перший крок до ствердження демократичності, верховенства права. В Конституції України виділено окремий розділ правам і свободам людини і громадянина. Стаття 21-22 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Частина 3 ст. 22 Конституції України підкреслює, що за прийняття нових законів або при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Права людини характеризуються трьома головними рисами:
1. Кожна влада має обмеження для своєї діяльності.
2. У кожної людини є своя суверенна сфера, в яку жодна влада не може втручатися.
3. Кожна людина може виступити проти держави або іншого індивіда з метою захисту своїх прав.
Тобто будь-яке втручання державної влади у реалізацію ваших прав має бути чітко юридично закріпленим, відповідати положенням Конституції та бути обґрунтованим.
Крім того, надзвичайно важливо розмежовувати поняття “прав людини” і “свобод людини”, які є схожими за своїм виникненням та кардинально різними за способом захисту та реалізації.
Дотримання прав людини є ключовою національною ідеєю усіх демократичних країн світу. Незалежно від обраної формули національної ідеї, в її центрі має знаходитися людина, її інтереси, дотримання прав і свобод.
Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів в сфері прав людини – Загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенцію про права дитини 1989 р., Конвенцію ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. та інші, – їх дія на території нашої держави номінальна.
В цілому потрібно підкреслити, що з метою забезпечення дотримання в державі прав і свобод людини і громадянина, потрібно, щоб на всіх рівнях влади та кожним громадянином було високо усвідомлена важливість дотримання прав і свобод людини.
Начальник Відділу «Заставнівське бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з надання безоплтной вторинної правової допомоги Василь Данищук.
Для отримання правової консультації звертайтеся за адресою м. Заставна, вул. Д. Галицького, 1а або телефонуйте за номером 3-11-87м.